Våre tannleger

Tannlege Saliha Süslü


Saliha ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen(UIB). Hun har tidligere vært tannlege for offentlig tannhelsetjenesten i Innlandet, Viken og Oslo. Saliha har erfaring med behandling av pasienter med odontofobi (tannlegeskrekk) og behandling av pasienter med smerter i ansikt, kjever og slimhinner. Saliha har vært prosjektleder for filmprosjekter ved forskningsgruppen «Smerter i ansikt- og kjeve» ved UIB. 


Bestill time

Tannlege Safiyye Süslü


Safiyye ble uteksaminert tannlege ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet som tannlege ved den offentlige tannhelsetjenesten i Sogn og Fjordane og ved privat praksis i Oslo. Safiyye har spesialkompetanse i lystgassanalgesi og har erfaring i behandling av pasienter med odontofobi (tannlegeskrekk). I tillegg til stillingen som allmennpraktiserende tannlege tar Safiyye en doktorgrad ved UiO hvor hun forsker på beinhelse og behandling av beinsykdommer blant pasienter med kreft og osteoporose.  I tillegg til dette har hun også undervist tannlegestudenter ved Det odontologiske fakultet i Oslo.


Safiyye har videre hatt verv som frivillig tannlege ved Kirkens Bymisjon, meddommer ved Borgarting lagmannsrett i Oslo og sittet i fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet i Oslo. 


Bestill time